Kirsten Jåvold Hagen

Datahjelp for vettskremte er et tilbud til deg som ønsker å lære mer om å bruke PC, nettbrett og mobiltelfon for å få tilgang til digitale tjenester på internett.

  • Du kan få opplæring i å bruke nettbrett, smarttelefon eller PC for å komme på internett.
  • Du kan få veiledning i å bruke kommunale digitale tjenester.
  • Du kan også få veiledning i å bruke statlige digitale tjenester, som NAV og Skatteetaten.
  • Vi veileder deg i å gjøre gode og trygge valg på internett, lærer deg om sikkerhet og hvordan du beskytter personvernet ditt på internett.
  • Vi prøver ellers å hjelpe og veilede deg ut fra dine behov.

Les mer om Datahjelp for vettskremte på Gran kommunes nettside: https://www.gran.kommune.no/datahjelp-for-vettskremte.514791.no.html 

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Datahjelp