Fredrik Hägnemark

Dette kan jeg hjelpe deg med:

Utfylling av skjema for oppmålingsforretninger, kart, kommunekart, føre matrikkel, matrikkelbrev, målebrev, skylddelinger, oppmålingsforretninger, grensejustering, klarlegging av eksisterende grenser, konsesjonsfrihet, jordskiftesaker, adressering, festetomter (kun oppmålingen), arealoverføring (kun oppmålingen), fradeling av tomt (kun oppmålingen).

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Avdelinger

  • Kart-og-oppmåling