Gro Nordal

Dette kan jeg hjelpe deg med:

Utfylling av skjema for oppmålingsforretninger, kart, kommunekart, føre matrikkel, matrikkelbrev, målebrev, skylddelinger, delesaker, jordskiftesaker, adressering, oppmålingsforretninger, arealoverføring, grensejustering, fradeling av tomt, klarlegging av eksisterende grenser, konsesjonsfrihet, festetomter, volumeiendommer.

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Avdelinger

  • Kart-og-oppmåling