Else Hagen Lyngstad

Dette kan jeg hjelpe deg med:

  • Spørsmål om kommunale støtteordninger innen kultur, idrett og friluftsliv.
  • Bistå lag og foreninger i forbindelse med søknad om spillemidler til lokale kulturarenaer og anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.
  • Svare på spørsmål angående leie av idrettsfasilitetene ved Hadeland videregående skole, svømmehallene og andre kommunale idrettsanlegg
  • Svare på spørsmål rundt drift og bruk av badeplasser, parker og friluftsområder.

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Avdelinger

  • Kulturkontoret