Anne Okkenhaug Bentsen

Dette kan jeg hjelpe deg med:

  • produksjonstilskudd 
  • landbruksforurensning
  • gjødselvareforskriften
  • avløpsslam
  • autorisasjon plantevernmidler/gnagere
  • flerårig gjødslingsplan
  • sekretær for Landbrukets Fagråd Hadeland

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål