Kari Anne Oppen

Dette kan jeg hjelpe deg med:

  • Regionale miljøtilskudd (RMP)
  • tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
  • dreneringstilskudd
  • nydyrking, landbruksveg og kantsoneprosjekt

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål