Kjersti Andresen

Dette kan jeg hjelpe deg med:

  • jord- og konsesjonslov
  • egenerklæring om konsesjonsfrihet
  • næringsutvikling bygdenæringer
  • utvalgt kulturlandskap
  • utmarksbeiting
  • fond for fisk, vilt og friluftsliv

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål