Øyulf Guttormsen

Dette kan jeg hjelpe deg med:

 • produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
 • tilskudd til avløsing ved sykdom
 • tilskudd ved produksjonssvikt
 • tilskudd til tiltak i beiteområder,
 • tidligpensjon
 • landbruksregisteret
 • produsentnummer
 • gårdskart (AR5)
 • matrikkelføring
 • boplikt etter konsesjonsloven
 • driveplikt etter jordloven
 • nydyrking
 • godkjenning av autorisasjonsbevis plantevern
 • diverse uttalelser.

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål