Anne Lise Koller

Dette kan jeg hjelpe deg med:

Spørsmål om kommuneplan og reguleringsplan. Formelle oppstartsmøter for reguleringsplanarbeid kan ikke avtales her. 

Veiledning for utarbeiding av reguleringsplan finner du her: https://www.gran.kommune.no/slik-lager-du-reguleringsplan.482833.no.html

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål