Sigrid Lerud

Dette kan jeg hjelpe deg med:

Spørsmål om kommuneplan og reguleringsplan. Formelle oppstartsmøter for reguleringsplanarbeid kan ikke avtales her.

Se veiledning for utarbeiding av reguleringsplan: https://www.gran.kommune.no/slik-lager-du-reguleringsplan.482833.no.html

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål