Ellen Sagengen

kommunalsjef stab og støtte

Som kommunalsjef Stab og støtte har jeg ansvar for den sentrale administrasjonen i kommunen. Vår viktigste oppgave er å tilrettelegge for god styring og drift i hele organisasjonen.

Det er mange fag som regnes som støttefunksjoner: økonomi, dokumentforvaltning, informasjonssikkerhet, IKT, HR, lønn, kommunikasjon og innbyggersørvis. Vi tilrettelegger for demokratiet både gjennom politiske prosesser og gjennomføring av valg. Vi bidrar til utvikling av tjenestene våre ved å tilby fagkompetansen vår og styre digitaliseringsprosesser.

Stab og støtte er involvert i mye av det som skjer i kommunen, men det er først og fremst overordnede administrative tema det kan være interessant å snakke med meg om.

Kanskje kan vi ta en prat om hva som er bra med Gran kommune og hva vi kan få til bedre? Om det gjelder mer fagspesifikke tema, kan det være lurt å snakke med en av mine medarbeidere som er ekspert på sitt felt. Uansett er du velkommen til å ta kontakt med meg - så finner vi sammen ut hvordan vi skal ta ditt tema videre.

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål