Haakon S. Brænden

kommunalsjef helse og omsorg

Som leder for helse og omsorg har jeg ansvaret for tildeling av tjenester, fysio- og ergoterapitjenester, fastlegetjenester, legevakt, hjemmetjenester, sykehjem og dagsentre. Kommunalsjefområdet har mange kontaktpunkter mot innbyggere, brukere, pasienter og pårørende.

Helse og omsorg skal sikre innbyggerne helse- og omsorgstjenester. Spørsmålet «hva er viktig for deg?» er sentralt og hjelper oss til å innta brukerens perspektiv og se han/henne som et helt menneske. Det skal bidra til å tydeliggjøre brukerstemmen og fokusere på hvordan vi kan dekke brukerens behov ut fra hva som er viktig for den enkelte.

Vi skal hjelpe brukeren med å utnytte egne ressurser til å mestre livet mest mulig på egenhånd. Og vi skal tilrettelegge for et godt samarbeid med brukere, pasienter og pårørende.

Har du innspill og synspunkter på helse og omsorg eller Prosjekt Sagatangen er du velkommen til en samtale med meg.

I konkrete saker kan du ta kontakt med enhetsleder eller tjenesteleder for den enheten eller tjenesten saken gjelder.

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål