Janicke Brechan

kommunalsjef familie og velferd

Som leder for familie og velferd har jeg ansvar for ulike tjenester innen oppvekst-, helse- og velferdsområdet.

Innbyggere som mottar tjenester fra området skal oppleve god samhandling med den enkelt tjenester. Når innbyggeren har behov for det skal tjenestene samhandle godt med hverandre, både i og utenfor kommunen.

Har du innspill eller synspunkter jeg bør kjenne til er du velkommen til en samtale med meg.

I saker som gjelder den enkelte tjeneste kan du ta kontakt med enhetsleder.

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål