Mona Mikalsen

kommunalsjef barnehage og skole

Som leder for oppvekstområdet har jeg ansvar for barnehage, skole og PPT.  Kommunalsjefområdet er det største tjenesteområdet i kommunen og har mange kontaktpunkter med våre innbyggere. Barn og unge er framtida i enhver kommune og ethvert lokalsamfunn, og gode tjenester må skapes sammen med de som bruker tjenestene våre. Dette er barn og unge, foreldre og innbyggere for øvrig.

Har du innspill og synspunkter på oppvekstområder er du er velkommen til en samtale med meg.

I saker som gjelder den enkelte skole eller barnehage kan du ta kontakt med rektor eller barnehageleder.

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål