Guro Westhagen Sandmo

Dette kan jeg hjelpe deg med:

Informasjon om skole og barnehage, eksempelvis

  • Opplæring i grunnskolen
  • Søknader om skolebytte
  • Skolekretsgrenser
  • IKT - skole

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Avdelinger

  • Skolekontoret