Hege Nilsen

Dette kan jeg hjelpe deg med:

Jeg kan bidra med råd, veiledning og saksbehandling på følgende områder:

  • Vedrørende helse- og omsorg
  • Opphold i institusjon
  • Hjemmetjeneste
  • Praktisk bistand
  • Velferdsteknologi som f.eks trygghetsalarm
  • Dagsenter for eldre
  • Matombringelse

Du finner med informasjon om disse tjenestene på kommunens nettside:

https://www.gran.kommune.no/tjenester-til-deg-som-bor-hjemme.460675.no.html

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Generelle spørsmål

Avdelinger

  • Tildelingsenheten