Kristin Midtli Kastet

Dette kan jeg hjelpe deg med:

  • BPA
  • Omsorgsstønad
  • Avlastning for unge
  • Støttekontakt for unge under 25 år
  • IP/koordinator
  • Tilrettelagte tjenester
  • Psykisk helse og rustjeneste

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Generelle spørsmål