Nina Stokke

Dette kan jeg hjelpe deg med:

Jeg kan bidra med råd, veiledning og saksbehandling på følgende områder:

  • BPA
  • Omsorgsstønad
  • Avlastning for unge
  • Støttekontakt for unge under 25 år
  • IP/koordinator
  • Tilrettelagte tjeneste
  • Psykisk helse og rustjeneste

Du finner med informasjon om disse tjenestene på kommunens nettside: 
https://www.gran.kommune.no/tjenester-til-deg-som-bor-hjemme.460675.no.html

Alle bestilte møter foregår som en telefonsamtale. Vi ringer til deg på det avtalt tidspunktet.  I telefonsamtalen gjør vi avklaringer om den saken du ønsker å snakke med oss om. Vi avtaler også eventuelt videre samarbeid i form av møter eller hjemmebesøk.

Nøkkelinformasjon

Ofte stilte spørsmål

Avdelinger

  • Tildelingsenheten